Jeżeli Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ możesz uzyskać pomoc z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?

Możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego  lub jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starać się o dofinansowanie w wysokości:

  • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)
  •  150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Aby otrzymać dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć następujące dokumenty:

  • Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ na dany sprzęt, potwierdzone w firmie realizującej zlecenie za zgodność z oryginałem
  • Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ)
  • Fakturę proforma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy możesz uzyskać w firmie APCO (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informacje o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
  • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
  • Numer NIP.

Np. NFZ refunduje za wózek inwalidzki dziecięcy 1800 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), a cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2.700 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4500 zł.