1. Lekarz wystawia zlecenie (wniosek) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uwaga! Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprawdź w powyżej zamieszczonych wykazach).

2. Potwierdź zlecenie do realizacji w najbliższym oddziale NFZ.

3. Zlecenie może zostać zrealizowane tylko w punktach które mają podpisany aktualny kontrakt z NFZ.

W APCO mogą Państwo zrealizować aktualne zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, otrzymać niezbędne informacje dotyczące refundacji niebędnego sprzętu oraz uzyskać poradę jak można starać się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.