Technologia AIRFLOATATION® w materacu ROHO® PRO DIGY® pozwala na bardzo dobre dopasowanie po­wierzchni materaca do kształtu ciała użytkownika. Mini­malizuje nadmierny nacisk w punktach najbardziej na­
rażonych na uszkodzenia skóry, rozpraszając go na cały obszarz styku ciała z mate racem.