Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.