Refundacja wózka inwalidzkiego z Narodowego Funduszu Zdrowia

Każdy niepełnosprawny, potrzebujący wózek inwalidzki w związku ograniczeniem ruchowym, może ubiegać się o jego refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia. Możliwe jest to po otrzymaniu skierowania od specjalisty, który wypisuje zlecenie na wózek inwalidzki

.W przypadku wózków inwalidzkich, uprawnieni do tego są lekarze. Zlecenie na standardowy, ręczny wózek inwalidzki można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku wózków elektrycznych i aktywnych, zlecenie może przygotować wyłącznie lekarz mający konkretną specjalizację, związaną z daną jednostką chorobową.

Tak więc, aby dostać wózek inwalidzki na NFZ, należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza. Po wystawieniu przez niego zlecenia, system NFZ e-ZWM potwierdzi uprawnienia pacjenta. Dostępne są też zlecenia elektroniczne. Wnioski do PCPR można składać przez portal SOW, potrzebny będzie do tego profil zaufany PUE. Możliwe jest też skorzystanie z tele porady, czyli rozmowy telefonicznej z pacjentem, w której na podstawie numeru PESEL lekarz wystawi zlecenie. Mając numer zlecenia, możemy je zrealizować w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Mamy na to 12 miesięcy od dnia otrzymania zlecenia.

W APCO mogą Państwo zrealizować aktualne zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, otrzymać niezbędne informacje dotyczące refundacji niebędnego sprzętu oraz uzyskać poradę jak można starać się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem wyrobów medycznych podlegających dofinansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 pdfRozp2022_wózki_inwalidzkie.pdf150.2 KB

Panthera021632